Home.Jeugdschaatsen.Bannetocht.Historie.Foto.Video.Lid worden.Contact.
ijsvereniging
Eendracht Maakt Macht
Wijdewormer
sinds 1891
www.ijsclubwijdewormer.nl

Historie Eendracht Maakt Macht

 

 

“Eendracht Maakt Macht” is opgericht op 29 januari 1891.

Op deze avond kwam men bij elkaar teneinde “ene ijsclub in de gemeente in te stellen”,zo blijkt uit een brief die daags daarna door ene K. Smit aan de burgemeester van die tijd, dhr. F. Wildschut is geschreven.

Deze brief is gelukkig bewaard gebleven en kan men vinden in het Waterlands Archief  te Purmerend.

Het besluit een ijsclub op te richten is waarschijnlijk de strenge winter van het jaar daarvoor, 1890, waarna de behoefte bestond aan een ijsclub.

 

In de beginjaren waren er vooral hardrijderijen met als prijzen brandstoffen en levensmiddelen. Volgens de notulen van 1902 kregen de “niet-winners niet veel minder dan de winners”. Opmerkelijk was ook dat in de beginjaren ook harddraverijen met paarden zijn gehouden.  

De club trad in 1904 toe tot de Ijsbond Hollands Noorderkwartier.

Dit bracht de verplichtingen met zich mee voor het onderhoud van de baan die op de noorderlijke ringsloot was aangelegen wanneer het “ijstijd” was.

Op deze baan werden destijds “hardrijderijen voor werklieden” gehouden waarbij iedere deelnemer als extraatje twee pond gerookt spek kreeg uitgereikt. Ook verstrekte men melk aan de deelnemers. Het prijzengeld was voor die tijd een fors bedrag, men reserveerde tussen de 30 en 40 gulden voor dit jaarlijkse evenement.

Deze traditie heeft nog lang stand gehouden. Tot in de 20er jaren van de vorige eeuw is er melding van gemaakt. Omstreeks 1922 staat vermeld dat men zich ergerde aan de  “Beroepsrijders” uit de omgeving die slechts een greep in de prijzenpot wilden doen.

“Kleine beunhazen” (kinderen) waren ook niet welkom aan de start.

Het was dat jaar voor het eerst, dat men de gemeente om subsidie moest vragen om het hoofd boven water te houden.

Al in 1927 was er onenigheid over het malen van het Waterschap. Men schreef destijds een brief aan het polderbestuur waarin men het ongenoegen uitte over het malen dat was gestart door dhr. A. De Bruyn, die daar zelfs na protesteren van zijn dochtertje mee was doorgegaan. “Vader gaat u nu malen ? Dat is zonde, dan geraakt al het ijs kapot” Niet wordt vermeld of men er iets mee is opgschoten.

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog ging men door met het organiseren van wedstrijden.

Direct na de bevrijding kwam er een nieuw bestuur, de bestaande lijn voortzette.

Begin jaren zestig speelde de gedachte aan toertochten. Hieruit is men gaan samenwerken Met de ijsclubs van Jisp, Jispersluis en Spijkerboor. Op initiatief van de Jisper ijsclub is in 1969 voor het eerst een Bannetocht gereden. Deze werd zo bekend dat er bij de laatst verreden tocht in 2009 enige duizenden mensen mee wilden rijden !

Tegenwoordig richt de club zich vooral op de jeugd. Men organiseert prikslee en kortebaan wedstrijden en trainingen. Ook de ouderen worden niet vergeten. 2 keer per jaar organiseert men een klaverjasavond, waarvan 1 avond wordt gecombineerd met de jaarvergadering. In 2009 liep men een fakkeltocht over het dorp.

En niet te vergeten, zodra het verantwoord is, wordt er weer een bannetocht georganiseerd !